Hukuk Müşaviri

Av. Fatma Gülmezoğlu

Görevi : Hukuk Müşaviri
E-posta : fatma.gulmezoglu ikcu.edu.tr
Telefon : 1700

HUKUK MÜŞAVİRİ Av. FATMA GÜLMEZOĞLU ÖZGEÇMİŞ

 

      ÖĞRENİM DURUMU

 • Lisans: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1987-1991)

 

             YABANCI DİL VE DÜZEYİ

 • İngilizce (KPDS-C)

İŞ TECRÜBELERİ

 • Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (Avukat kadrosunda 1993-1994 tarihleri arasında)
 • İnönü Üniversitesi (Avukat kadrosunda 1994-1998 tarihleri arasında)
 • Dokuz Eylül Üniversitesi (Avukat kadrosunda 1998-2011 tarihleri arasında)
 • İzmir Kâtip çelebi Üniversitesi (Hukuk Müşaviri kadrosunda 2011 yılından itibaren)

 

Yürütülen Ek Görevler:

 • Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği
 • Sosyal Araştırmalar Etik Kurulu Üyeliği
 • Eğitim Komisyonu Üyeliği
 • Mevzuat Komisyonu Raportörlüğü
 • TPE Bilgi Doküman Birim Yetkililiği
 • Bilgi Edinme Birim Yetkililiği

 

KURS, SERTİFİKA,SEMİNERLER

 

 • Dokuz Eylül Üniversitesi “Kriz Yönetimi” Eğitim Semineri,
 • Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” Eğitim Semineri,
 • Türk Patent Enstitüsü “Sınai Mülkiyet Hakları” Eğitim Semineri,
 • İzmir 2.Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı,
 • Türk Standarları Enstitüsü Eğitim Daire Başkanlığı “TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi”  ve “TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi”
 • T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylanan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Klinik Araştırmalar Derneği “Temel İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi”
 • T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu “Klinik Araştırmalar Çalıştayı”

 

 

 

 

Başa Dön