Dış Kaynaklı Doküman Listesi

SIRA NO

TÜRÜ

NO

ADI

YAYIN TARİHİ

SON REVİZYON

TARİHİ

GÜNCELLİK KONTROL SORUMLUSU

KAYNAĞI

1

KANUN

2547

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

06/11/1981

 

Av. İMGE ERCAN DİKÇAM

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf

2

KANUN

2914

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU

13/10/1983

 

 

Av. İMGE ERCAN DİKÇAM

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2914.pdf

3

KHK

2680

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

21/11/1983

 

 

Av. İMGE ERCAN DİKÇAM

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/4.5.124.pdf

4

YÖNETMELİK

28970 R.G.

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

12/04/2014

 

 

Av. İMGE

ERCAN DİKÇAM

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr

5

YÖNETMELİK

29690 R.G.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

01/07/1996

 

 

Av. İMGE ERCAN DİKÇAM

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr

6

YÖNETMELİK

26953 R.G.

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

31/07/2008

 

 

Av. İMGE ERCAN DİKÇAM

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr

7

YÖNETMELİK

22997 R.G.

BİR ÜNİVERSİTE ADINA BİR DİĞER ÜNİVERSİTEDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

23/05/1997

 

 

Av. İMGE ERCAN DİKÇAM

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr

8

YÖNETMELİK

17588 R.G.

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

28/01/1982

 

 

Av. İMGE ERCAN DİKÇAM

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr

9

YÖNETMELİK

17609 R.G.

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ

18/02/1982

 

 

Av. İMGE ERCAN DİKÇAM

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr

10

YÖNETMELİK

18214 R.G.

YURTİÇİNDE VE YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRMELERDE UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

07/11/1983

 

 

Av. İMGE ERCAN DİKÇAM

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr

11

YÖNETMELİK

29900 R.G.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

10/04/2002

 

 

Av. İMGE ERCAN DİKÇAM

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr

12

YÖNETMELİK

19082 R.G.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK KURULLARIN OLUŞTURULMASI VE BİLİMSEL DENETİM YÖNETMELİĞİ

18/04/1986

 

 

Av. İMGE ERCAN DİKÇAM

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr

13

YÖNETMELİK

28388 R.G.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

18/08/2012

 

 

Av. İMGE ERCAN DİKÇAM

 

 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr

 

 

14

YÖNETMELİK

28983 R.G.

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

26/04/214

 

 

Av. İMGE ERCAN DİKÇAM

 

 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr

 

 

15

YÖNETMELİK

27561 R.G.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

24/04/2010

 

 

Av. İMGE ERCAN DİKÇAM

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr

 

16

YÖNETMELİK

30098 R.G.

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN BİRLİKTE KULLANIMI VE İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

16/06/2017

 

 

Av. İMGE ERCAN DİKÇAM

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr

 

17

YÖNETMELİK

18098 R.G.

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU'NUN 58. MADDESİNE GÖRE DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN KURULMASINDA UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

05/07/1983

 

 

Av. İMGE ERCAN DİKÇAM

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr

 

 

Başa Dön